Links en meer info

Nederlandse Vereniging voor Klassieke Homeopathie

De NVKH is een beroepsorganisatie; stelt hoge kwaliteitseisen aan de aangesloten klassiek homeopaten, gericht op opleiding, nascholing, beroepsethiek en praktijkvoering.

Academie voor Klassieke Homeopathie

Een prachtige, gedegen beroepsopleiding om klassieke homeopathie te studeren. Met veel plezier heb ik hier mijn opleiding gevolgd.

Vereniging Homeopathie

 Is er voor iedereen die geïnteresseerd is in homeopathie.

De vereniging is een onafhankelijke consumenten-belangenorganisatie die zich inspant om de homeopathie een volwaardig onderdeel te laten zijn van het huidige gezondheidsstelsel

Register Beoefenaren Complementaire Zorg

De koepelorganisatie die staat voor kwalitatieve en vakbekwame zorg. De missie is “een vrije en toegankelijke gezondheidszorg, waar kwaliteit van leven en beter worden centraal staan, met oprechte aandacht voor de cliënt”.