De praktijk

Praktijkruimte

De praktijkruimte is op de begane grond. Uiteraard is er een wachtruimte en een toilet. Er is speelgoed voor jonge kinderen. Omdat een consult voor een kind wat lang kan zijn kun je ook wat eigen speelgoed meenemen.

Privacy

In het dossier worden persoonsgegevens opgenomen. En aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandeling. Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens. En zorg ik ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot het dossier. Ik heb beroepsgeheim, (dit is een wettelijke geheimhoudingsplicht).

Privacy en de zorgnota

Op da factuur staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze kunt declareren, indien van toepassing.

Nederlandse Vereniging Klassiek Homeopaten

Ik ben aangesloten bij de NVKH. Om daarbij aangesloten te zijn moet de klassiek homeopaat een gedegen beroepsopleiding hebben gevolgd. Door de NVKH wordt de kwaliteit van behandeling gegarandeerd. De NVKH stelt hoge kwaliteitseisen aan de homeopaat en aan de praktijkvoering, nascholing en waarneming.

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Bij de Koepelorganisatie RBCZ ben ik geregistreerd. Dit is het kwaliteitsregister voor vakbekwame therapeuten in de complementaire zorg die voldoen aan de criteria gesteld door de wet en de beroepsorganisatie.

Klachten

Als homeopaat doe ik er alles aan om u op een goede manier hulp te bieden. Ik streef altijd naar een goed contact met mensen die bij mij komen. Ik hoop dan ook dat je in geval van vragen of ontevredenheid dit kenbaar zult maken bij mij. Ik zal dan altijd mijn uiterste best doen om hier samen met je uit te komen. Via de beroepsvereniging ben ik aangesloten bij Quasir Expertisecentrum en Stichting Zorggeschil. Als wij er samen niet uit kunnen komen, kun je je klacht melden bij de NVKH. Er wordt dan via Quasir een onafhankelijke klachtenfunctionaris ingeschakeld om te bemiddelen.